Sunday, April 24, 2011

10 Amalan yang Mendatangkan Cinta Allah.....

10 Amalan yang Mendatangkan Cinta Allah.....

1. Membaca Al-Quran dgn membaca dan memahami maknanya.

2.Mendekatkan diri kepada ALLAH dgn mengerjakan Ibadah Sunat setelah mngerjakan ibadah yang wajib.

3.terus menerus mngingati ALLAH dlm setiap keadaan ,baik dgn hati dan lisan @ amalan dan keadaan dirinya.

4.Lebih mendahulukan Kecintaan pada ALLAH daripada kecintaan pada dirinya sendiri ketika dia dikuasai hawa nafsunya..

5.Merenungi ,memperhatikan dan mngena kebesaran nama dan sifat ALLAH.Begitu pula hatinya selalu berusaha memikirkan nama dan sifat ALLAH tersebut berulang kali

6.Memerhatikan kebaikan,nikmat dan kurnia ALLAH yang telah diberikan kepada kita,baik nikmat lahir mahupun nikmat batin.Ini faktor yang mendorong untuk mencintaiNya...

7.Inilah yang begitu istimewa iaitu mnghadirkan hati secara keseluruhan tatakala melakukan ketaatan kepada ALLAH dengan merenungkan makna yang terkandung di dalamnya

8.duduk bersama orang -orang yang mencintai ALLAH dan bersama para siddiqqin.

9.Menyendiri dengan Allah di saat ALLAH kelangit dunia pada sepertiga malam yang terakhir untuk beribadahy dan bermunajat kepada Nya serta membaca KalamNya(Al-Quran)

10.Menjauhi segala sebab yang dapat mngahalangi antara diri kita dan ALLAH....

No comments:

Post a Comment